Jaarrond inventariseren & Broedvogelmonitoring

Het is eigenlijk niet te geloven maar met gemiddeld 10 -12 tellers zijn van 2000 tot op heden tweewekelijks alle vogels in de Hekslootpolder geteld en geïnventariseerd. Onze huidige coördinator is Peter Davids die de tellingen coördineert. Deze informatie geeft de vereniging houvast om aan de politiek en het recreatieschap Spaarnwoude aan te tonen hoe belangrijk deze 160 hectare "weilanden" zijn tussen Haarlem-Noord en Spaarndam. Jaarlijks worden de telgegevens doorgestuurd naar waarneming.nl opdat een ieder hier gebruik van kan maken.

Er is een samenvatting gemaakt van 2000 - 2017 van alle tellingen door Peter Davids gevat in een ringband. Deze is digitaal verkrijgbaar bij het secretariaat.

De telling is opgedeeld in:

1. De Hekslootpolder, alles tussen de Vondelweg en het Assendelvervoetpad;

2. De Oude Spaarndammerpolder, alles tussen het Assendelvervoetpad en
    de Spaarndamseweg, met uitzondering van de Klutenplas;

3. De Klutenplas met aangrenzende rietvelden tot de eerste omliggende sloten. 

Tellingen:

Het is op deze zondag heerlijk rustig koud weer maar met 42 soorten heel hartverwarmend! Samen met Tanja, Peter en Jolanda hebben leuke soorten als Wulp, Roerdomp en Sperwer mogen tellen!

 

 

 

Eindelijk schijnt de zon weer eens een hele dag! De polder staat deels blank en de meeuwen zijn ruim vertegenwoordigd! 41 soorten helemaal niet gek.

 

Op 1 juli hebben Ellie en Peter totaal 55 soorten mogen tellen met als highlights een Koekoeksjong en een Wulp!

Op 21 mei hebben Anke en Peter 53 soorten mogen tellen. En daat hadden er makkelijk veel meer kunnen zijn! Maar tellen is een moment opname.

 

Emmy en Peter hebben 43 soorten geteld een voorbode van de lente, de vogels komen weer binnen gevlogen! 

 

20 december 22, Bert en René hebben geteld. De magerste telling qua soorten dit jaar maar wel veel vogels!

 

3 Juli de boeren zijn druk bezig op het land met maaien en hooien. Dit beinvloed de tellingen wel. Soms ten ongunste en soms ten gunste van roofvogels, kieviten of ooievaars. Maar nu een heel andere waarneming, een koekoeksjong gevoerd door een kleine karekiet! Heel bijzondere waarneming van Ellie en Peter.

 

De mooiste tijd van het jaar om te tellen, 52 soorten mogen zien!

 

Emmy heeft een mooie telling gehad op 25 april. Helaas heeft ze de Griel die in de Hekslootpolder voor een dag aanwezig was net gemist.

 

Vol goede moed gaan we weer van start dit jaar met brandganzen als hoogte punt!

 

De laatste telling van het jaar in somber weer met motregenstuiten Peter en Tanja op twee waterrallen een roerdomp en een havik, een zeer mooie afsluiting van dit jaar.  

 

 

Het is nu midden in het broedseizoen en een aantal soorten laten zich nu niet meer horen of zien. Maar Ellie en Peter hebben toch altijd nog 50 soorten kunnen waarnemen.

 

Het is inmiddels broedtijd en Willem en Emma hebben eer veel betere score neergezet 43 soorten in een paar uur kunnen spotten. Met pullen van Grauwe ganzen, Kievit en 28 nesten kokmeeuw.