VERANTWOORDING ANBI

De Vereniging Behoud de Hekslootpolder is per 2024 geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierbij hoort een verantwoording en publicatieplicht die hieronder en in de bijlage zijn weergegeven.

Statuten:

In de Algemente Ledenvergadering (ALV) van 26 juni 2023 hebben de leden ingestemt met geupdatete statuten.  

Basisgegevens:

Naam: Vereniging Behoud de Hekslootpolder
RESIN-nummer: 807107086
KvK Nummer: 40596029

Doelstelling:

De vereniging “Behoud de Hekslootpolder” stelt zich ten doel het bevorderen van de instandhouding van de Hekslootpolder in Haarlem Noord als open landschap met behoud en zo mogelijk verbetering van de milieu- ecologische waarden.

Verantwoordingsdocumenten

Ten behoeve van (het verkrijgen van) de ANBI-status heeft het bestuur alle verplichte zaken samengevat in een beleidsplan. Deze kunt u hiernaast inzien. 

Naast algemene publicatie dient ook de financieleverantwoording gepubliceert te worden. Deze zijn tevens hiernaast in te zien.