Agenda: 

Zaterdag ochtend .. september "Landjes van Rein 1 en 2":

Ecologisch beheer Spaarndamseweg: Van 09.00 uur - 12.30 uur

Twee rietvelden van ca 1.000 m2 zijn gemaaid door de ver. Behoud de Hekslootpolder. Dit voor een gevarieerdere flora en fauna zoals Rietorchissen en Grote ratelaar. Maar het verschralen, het weghalen van het riet moet nog gebeuren. Dus....daar zoeken we vrijwilligers voor. Locatiekaartje staat onder op. 

 

Zaterdag middag .. september "Landje van Scheytbrug":

Ecologisch beheer Vondelweg: van 13.00 uur - 16.00 uur 

We gaan langs de Vondelweg weer aan de slag op het landje van Scheytbrug in de groenstrook t.h.v. de Muiderslotweg. Met harken en hooivorken gaan we het maaisel afvoeren. Om meer bloemen en kruiden door verschraling te verkrijgen voor de biodiversiteit en een mooiere groenstrook. 

Wil je ook komen helpen? Meld je dan aan bij secretariaat@hekslootpolder.nl dan krijg je wat meer informatie. 

Locaties "Landjes van Rein":

Locatie: "Landje Van Scheytbrug":

 

..................... "Landje bij WZZO" 

Ecologisch beheer Spaarndamseweg: Van 09.00-12.30 uur. 

Een nieuwe locatie die jaren lang door het SEB-Haarlem is onderhouden en waar inmiddels een bloemrijke vegetatie is ontstaan door maaien en afvoeren. Vanwege het hoogveen en dus drassigheid willen we als eerste keer dit gebiedje gaan zeisen. Ca 1100 m2 en met draagbaren afvoeren naar de weg. Vlak bij de laatste woonboot. Wil je ook komen helpen? Meld je dan aan bij secretariaat@hekslootpolder.nl  Tot ziens? Locatiekaartje staat onder op. 

Locatie "Landje bij WZZO":

 

 Ledenvergadering: locatie: volkstuinvereniging Wie Zaait zal oogsten om 20.00 uur en inloop vanaf 19.30 uur.

 

"Assendelvervoetpad"

We gaan de oeverzijde van het Assendelvervoetpad ontdoen van maaisel en oeverbeplanting die door het opschonen van de sloten daar zijn achter gelaten. Om 16.00 uur beginnen en met voldoende menskracht om 17.00 uur klaar! Wil je ook komen helpen? Meld je dan aan bij secretariaat@hekslootpolder.nl .

 

 

Jaar rond:

Stichting Ecologisch Beheer-Haarlem  (SEB-Haarlem)

Ter bevordering van de hoog nodige verschraling van rietvelden wordt het riet gemaaid en afgevoerd. Jaarrond worden de wilgen geknot langs de linie dijken en riet gemaaid door vrijwilligers die uw hulp kunnen gebruiken. Ook eens assisteren? Klik op Programma voor gedetailleerde informatie of ga naar www.seb-haarlem.nl.

IVN, leren in de natuur

Het IVN biedt het gehele jaar excursies en lezingen aan om de natuur en haar waarden voor een ieder begrijpelijk en bereikbaar te maken voor jong en oud. Klik op activiteiten of ga naar www.ivn.nl

"Beleef het van dichtbij", Recreatieschap Spaarnwoude

Voor jong en oud is er veel te doen in het recreatieschap Spaarnwoude, klik hier voor de agenda!

 

Handen uit de mouwen, meld je aan bij secretariaat@hekslootpolder.nl

Jaarrond: Vogeltellingen om de week.

BMP-telling: Maart t/m juni voor gevorderde vogelaars. 

Februari: Kluteneilandjes opschonen indien noodzakelijk

Maart /Oktober: Ringslang broedhoop onderhouden

Augustus/september: Kluten eilanden ontdoen van onkruid.

September/oktober: Maaisel afvoeren langs Vondelweg en de Spaarndamseweg.

November/december:  Klutenplas maaien en opschot verwijderen!

............. : Afhankelijk wanneer er gemaaid is door het recreatieschap schonen we 2x per jaar de oever op langs het Assendelvervoetpad. 

Kennemer Vogeldag, .....................

Nu voor de 4e keer wordt deze natuur informatie dag georganiseerd door de Ver. behoud de Hekslootpolder, Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland, IVN Zuid-Kennemerland en Landje van Gruijters. Het fort Benoorden Spaarndam kan worden bezocht met tentoonstellingen, er zijn kinderactiviteiten en natuur excursies. De verenigingenen presenteren zich daar en laten zien hoe mooi de gebieden zijn. Voor meer informatie: https://www.vwgzkl.nl/vogeldag-2/#more-9529  of de link:  100%Kluut

Komt allen!