Latest Documents

  • Overeenkomst periodiek schenken januari 01, 2024 Download file (.pdf)
> See all related Documents

ANBI:

Onze vereniging is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat:

- We geen winstoogmerk hebben
- We onze financiële administratie op orde hebben
- Ons jaarverslag op onze website publiceren
- Een gedegen beleidsplan hebben

Door deze transparantie garanderen we dat de donatie gaat naar de doeleinden zoals we die beloven.

Daarnaast kan je een donatie opvoeren als aftrekpost voor de aangifte Inkomstenbelasting. En bedrijven die ons diensten verlenen, maar die diensten niet aan ons factureren, mogen de waarde van die diensten aftrekken voor de Vennootschapsbelasting. Ook erflatingen zijn vrijgesteld van belastingen.

VOORWAARDEN

U geeft elk jaar hetzelfde bedrag;
U zegt toe deze gift tenminste 5 jaar te zullen doen;
U legt vast dat de gift stopt bij uw overlijden of bij het overlijden van een ander persoon, bijvoorbeeld een familielid of uw partner.

INSCHRIJVEN

Bovenaan deze pagina vindt u het formulier Overeenkomst Periodieke gift in geld. Wij vragen u dit formulier in te vullen en mee te sturen bij uw inschrijving als donateur, in de mail naar penningmeester@hekslootpolder.nl . Vergeet niet in de mail naar ons ook de volgende informatie te vermelden:

- Naam, adres en woonplaats

- E-mailadres

- Telefoonnummer

- Lidmaatschap nummer (indien van toepassing)

 

Wij regelen de administratie verder.